Tháng hoạt động An toàn, Vệ sinh lao động -

Thứ ba, 23/04/2024, 15:02 (GMT+7)

Tháng hoạt động An toàn, Vệ sinh lao động -

Tháng công nhân 2024

Chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 là gì ?

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 có chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” được tổ chức từ ngày 01 - 31/5/2024 trên phạm vi toàn tỉnh nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, nhận thức cũng như các hành động cụ thể về đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, tiếp cận trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Nội dung cụ thể như sau:

Tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội; tuyên truyền, thông tin kịp thời về nguyên nhân các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), sự cố để phòng tránh, phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cộng đồng.

Đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động cụ thể về đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, BNN, phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện.

Như vậy, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 có chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”

 

Người sử dụng lao động có các quyền gì về an toàn vệ sinh lao động?

Căn cứ Điều Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định như sau:

Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền sau đây:

a) Yêu cầu người lao động phải chấp hành các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

b) Khen thưởng người lao động chấp hành tốt và kỷ luật người lao động vi phạm trong việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động;

c) Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật;

d) Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố, tai nạn lao động.

2. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây:

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

Người sử dụng lao động xây dựng quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh lao động dựa trên căn cứ nào?

Căn cứ Điều 15 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định như sau:

Nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động:

Người sử dụng lao động căn cứ pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Với các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đặc biệt là những Doanh nghiệp có yếu tố nguy cơ độc hại, nguy hiểm - Bên cạnh các biện pháp an toàn vệ sinh lao động cơ bản, việc liên hệ với Chuyên gia y tế thật sự là cần thiết và quan trọng để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho nhân viên.

Liên hệ  Dược sĩ - Cử nhân Luật Đoàn Thị Thắng nguyên là Phó trưởng phòng Thanh tra y tế dự phòng - Thanh tra Bộ Y tế để được tư vấn về:  

  1. Khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
  2. Quan trắc môi trường - để biết môi trường làm việc của người lao động có được bảo đảm không ?
  3. Những nhân viên được được giao chức năng, nhiệm vụ làm công tác AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG của những doanh nghiệp, nhà máy sản xuất -  những nhà máy sản xuất có yếu tố nguy cơ độc hại, nguy hiểm quy định tại Thông tư số 06/2020/ TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội cần được đi đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn theo quo định để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ...

Hãy liên hệ ngay DS-CN Luật Thắng số điện thoại 0866188589 / 0916758463 để được tư vấn nhé ! Thanks !

 

 

Bài viết liên quan